Statistiche di: www.sma.unifi.itLogo
Ultimo Aggiornamento: 29 Ott 2020 / 04:48
Periodo di riferimento:Mese Ott 2020

Chiudi questa finestra
 
Sistemi operativi sconosciuti (campo 'useragent')  
User agent (55)Ultima visita
Go-http-client/1.128 Ott 2020 / 22:30
Photon/1.028 Ott 2020 / 20:19
Mozilla/4.0_(compatible;_ms-office)28 Ott 2020 / 18:48
Mozilla/5.0_AppleWebKit/537.36_(KHTML,_like_Gecko;_Mozilla/5.0,_Google-AdWords-Express)_Chrome/85.0.4183.140_Safari/537.3628 Ott 2020 / 18:28
adreview/1.028 Ott 2020 / 17:54
SEMrushBot28 Ott 2020 / 14:38
Mozilla/5.0_zgrab/0.x28 Ott 2020 / 14:05
WhatsApp/2.20.201.23_A28 Ott 2020 / 09:50
Mozilla/5.0_(compatible;_Qwant-official/1.0;__https://www.qwant.com/)28 Ott 2020 / 09:38
Buck/2.2;_(_https://app.hypefactors.com/media-monitoring/about.html)28 Ott 2020 / 04:41
Mozilla/4.0_(compatible;_Dillo_3.0)28 Ott 2020 / 01:45
Mozilla/5.0_(compatible;_Google_AppsViewer;_http://drive.google.com)28 Ott 2020 / 00:21
lua-resty-http/0.10_(Lua)_ngx_lua/1000027 Ott 2020 / 09:52
Turnitin_(https://bit.ly/2UvnfoQ)25 Ott 2020 / 09:49
TYPO325 Ott 2020 / 06:20
IDG/IT_(http://spaziodati.eu/)25 Ott 2020 / 01:29
Jetty/9.4.11-SNAPSHOT24 Ott 2020 / 20:52
Mozilla/5.0_(compatible;_Google-Site-Verification/1.0)24 Ott 2020 / 03:30
WhatsApp/2.20.200.22_A23 Ott 2020 / 18:29
Mozilla/4.0_(compatible;_ms-office;_MSOffice_16)23 Ott 2020 / 08:54
Mozilla/5.0_(compatible;_GoogleDocs;_apps-presentations;__http://docs.google.com)22 Ott 2020 / 12:34
Mozilla/5.0_(compatible;_SemrushBot/6~bl;__http://www.semrush.com/bot.html)22 Ott 2020 / 10:38
Twingly_Recon-Klondike/1.0_(_https://developer.twingly.com)22 Ott 2020 / 08:39
AHC/2.121 Ott 2020 / 22:24
WhatsApp/2.20.194.16_A20 Ott 2020 / 19:04
WhatsApp/2.2041.6_N20 Ott 2020 / 14:54
WhatsApp/2.20.199.14_A19 Ott 2020 / 08:49
facebookexternalhit/1.1_(_http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)19 Ott 2020 / 04:13
WhatsApp/2.20.172_A18 Ott 2020 / 18:41
WhatsApp/2.20.198.15_A18 Ott 2020 / 11:14
WhatsApp/2.20.201.21_A17 Ott 2020 / 16:01
robots17 Ott 2020 / 00:23
SlimBrowser15 Ott 2020 / 16:08
REBOL_View_1.x.x.x.x15 Ott 2020 / 16:06
SoftBank/1.0/812SH/SHJ001_Browser/NetFront/3.3_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.115 Ott 2020 / 13:33
CDR/1.7.1_Simulator/0.7(_http://timewe.net)_Profile/MIDP-1.0_Configuration/CLDC-1.015 Ott 2020 / 13:31
Aplix_HTTP/1.0.115 Ott 2020 / 13:28
cortex/1.015 Ott 2020 / 09:18
Mozilla/5.0_(compatible;_vkShare;__http://vk.com/dev/Share)14 Ott 2020 / 23:53
aria2/1.33.114 Ott 2020 / 01:32
Mozilla/5.0_(compatible;_woorankreview/2.0;__https://www.woorank.com/)13 Ott 2020 / 17:43
node-fetch/1.0_(_https://github.com/bitinn/node-fetch)13 Ott 2020 / 17:43
Mozilla/5.0_(BB10;_Kbd)_AppleWebKit/537.35__(KHTML,_like_Gecko)_Version/10.3.3.3216_Mobile_Safari/537.35_11 Ott 2020 / 09:27
WhatsApp/2.20.193.9_A10 Ott 2020 / 22:51
WhatsApp/2.20.189_A10 Ott 2020 / 10:04
EasyBib_AutoCite_(http://autocite-info.citation-api.com/)08 Ott 2020 / 03:58
WhatsApp/2.2039.9_N07 Ott 2020 / 18:45
Nexgate_Ruby_Client07 Ott 2020 / 12:53
Scrapy/1.5.0_(_https://scrapy.org)07 Ott 2020 / 02:01
WhatsApp/2.2037.6_N05 Ott 2020 / 17:06
WhatsApp/2.20.201.8_A05 Ott 2020 / 17:04
Mozilla/5.0_AppleWebKit/999.0_(KHTML,_like_Gecko)_Chrome/99.0_Safari/999.005 Ott 2020 / 05:17
Nuzzel04 Ott 2020 / 20:50
WhatsApp/2.20.197.20_A04 Ott 2020 / 14:15
\02 Ott 2020 / 07:14Advanced Web Statistics 7.7 (build 20180105) - Creato da awstats